Właściciele działek, czy to takich, na których uprawiane są warzywa, czy tych typowo rekreacyjnych, doskonale wiedzą, jak ważne jest posiadanie miejsca, w którym składować można różnego rodzaju narzędzia i sprzęty. W garażu nie zawsze jest na to miejsce i wtedy idealnym rozwiązaniem jest domek narzędziowy. Czy budowa takiego domku wymaga uzyskania pozwolenia?

Domek narzędziowy oprócz miejsca do przechowywania używanych na działce narzędzi może pełnić też dodatkowe funkcje. Taki domek może na przykład służyć do składowanie drewna, a nawet może się w nim znajdować sauna, co zwiększa walory rekreacyjne działki. Różny również może być materiał, z którego taki obiekt zostanie zbudowany. Możliwości jest wiele – od drewna, przez metal aż po tworzywa sztuczne. Przed postawieniem domku narzędziowego na działce warto jednak upewnić się, jakie przepisy regulują taką budowę.

drewniana altana

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku mówi o tym, że parterowe obiekty o powierzchni poniżej 35 mkw., takie jak garaże, wiaty, obiekty gospodarcze, oranżerie, nie wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli domek narzędziowy spełnia wskazane w ustawie kryterium wielkości, można swobodnie postawić taki obiekt na swojej działce. Powierzchnię zabudowy obiektu oblicza się na podstawie obrysu jego ścian zewnętrznych. Ustawa wskazuje również, że na jednej działce liczba takich obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni. Chociaż ustawa jako kryterium wskazuje powierzchnię domku, przygotowując się do budowy, warto również wciąż pod uwagę jego umiejscowienie na działce, a dokładnie w jakiej odległości od granicy działki powstanie. Wymagania co do lokalizacji obiektu na działce określa rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z jego zapisami w zabudowie jednorodzinnej domki narzędziowe o długości nieprzekraczającej 6,5 metra i nie wyższe niż 3 m mogą być lokalizowane tuż przy samej granicy działki lub zachowana powinna być odległość co najmniej 1,5 m, jeśli chodzi o ścianę, na której nie ma okien ani drzwi. Domki na działce budowlanej zwrócone do granicy działki ścianą z oknami lub drzwiami powinny być od niej oddalone o 4 m, a ścianą bez okien i drzwi w odległości 3 m od granicy działki.

Do września 2020 r. osoba, która planowała postawić na swojej działce, czy w ogrodzie domek narzędziowy, była zobowiązana do zgłoszenia tego przedsięwzięcia w lokalnym urzędzie. Obecnie postawienie na działce niewielkiego obiektu nie wymaga zgłoszenia, ale warto to rozważyć dla bezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością zebrania i dostarczenia dokumentacji planowanych prac budowlanych, mapy geodezyjnej oraz udokumentowania prawa własności działki. Jest to prosta procedura, w której uzyskuje się tzw. milczącą zgodę. Oznacza to, że nie trzeba czekać, aż urząd przyśle nam pozytywną decyzję. Po dokonaniu zgłoszenia, jeśli nie otrzymamy z urzędu informacji o sprzeciwie, możemy przystąpić do budowy domku.

loader