Ostatnie recenzje


Wiesław Grobelny (2014-10-31)

Vademecum osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych
Uważam że jest to Bardzo Dobry Podręcznik każda osoba dozoru(...)


Mirosław Keszelm (2014-10-24)

Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami
Książka bardzo przydatna, dużo zadań rozwiązanych w sposób(...)


kasia (2014-09-08)

Zdrowy dom
rewelacyjna pozycja
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Jan Strojny, Jan Strzałka
wydawnictwo: Tarbonus Sp. z o.o.
ISBN: 9788373945319
nr. katalogowy: 82265
rok wydania: 2013
numer wydania: 2
oprawa: miękka
format: B5
stron: 176
wysyłka: 24h
kategoria: energetyka, elektryka

Ocena czytelników:  

31.50 zł
29.93 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość


rok wydania: 2013 (wyd.II)
stron: 176
format: B5
oprawa: miękka


W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń elektroenergetycznych przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej. Omówiono podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego. Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).


SPIS TREŚCI:
 
Wstęp 
 
1. Pola elektromagnetyczne - J. Strojny 
1.1. Źródła pól elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka  
1.2. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki  
1.3. Środki i metody ograniczające narażenie na PEM  
Pytania
 
2. Elektryczność statyczna - J. Strojny  
2.1. Zagrożenia powodowane elektrycznością statyczna 
2.2. Zapobieganie elektryczności statycznej 
2.3. Ochrona urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi wprowadzanymi przez personel 
Pytania
 
3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych - J. Strzałka 
3.1. Warunki pracy urządzeń elektrycznych
3.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna  
3.3. Instrukcja eksploatacji 
3.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji  
3.5. Organizacja bezpiecznej pracy  
3.6. Sprzęt ochronny  
3.7. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym 
Pytania
 
4. Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych  
4.1. Generatory - J. Strojny  
4.1.1. Zasady budowy i działania  
4.1.2. Uruchomienie generatora synchronicznego 
4.1.3. Zasady ruchu i eksploatacji generatorów  
4.1.4. Przeciążenie generatora  
4.1.5. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora  
4.2. Transformatory energetyczne - J. Strzałka  
4.2.1. Budowa i parametry transformatorów  
4.2.2. Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych  
4.2.3. Oględziny, przeglądy i remonty transformatorów  
4.2.4. Postępowanie w przypadku awarii i zakłóceń  
4.2.5. Zakres badan eksploatacyjnych transformatorów energetycznych  
4.3. Stacje elektroenergetyczne - J. Strojny  
4.3.1. Podział stacji ze względu na warunki eksploatacji  
4.3.2. Czynności łączeniowe 
4.3.3. Urządzenia zawierające sześciofluorek siarki SF6  
4.4. Sieci napowietrzne - J. Strzałka  
4.4.1. Wymagania dotyczące montażu linii napowietrznych   
4.4.2. Zasady eksploatacji linii napowietrznych 
4.4.3. Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych 
4.5. Linie kablowe - J. Strojny  
4.6. Instalacje elektryczne - J. Strzałka 
4.6.1. Układy sieciowe  
4.6.2. Zasady doboru i układania przewodów w instalacjach  
4.6.3. Dobór zabezpieczeń przewodów 
4.6.4. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji  
4.6.5. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych  
4.7. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej - J. Strojny 
4.7.1. Zastosowanie i budowa kondensatorów elektroenergetycznych  
4.7.2. Zasady eksploatacji  
4.8. Elektryczne urządzenia napędowe - J. Strzałka 
4.8.1. Rozruch i regulacja prędkości silników asynchronicznych 
4.8.2. Dobór silników do warunków  
4.8.3. Zabezpieczenia silników 
4.8.4. Zasady eksploatacji silników  
4.8.5. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych 
4.9. Urządzenia oświetleniowe - J. Strojny  
4.10. Urządzenia elektrotermiczne - J. Strzałka  
4.10.1. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych 
4.10.2. Pomiary i regulacja temperatury w urządzeniach elektrotermicznych   
4.10.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych  
4.10.4. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych 
4.11. Zespoły prądotwórcze - J. Strojny  
4.11.1. Ogólne zasady eksploatacji
4.11.2. Uruchomienie i zatrzymywanie zespołu prądotwórczego  
4.12. Elektrofiltry - J. Strojny  
4.12.1. Wymagania dotyczące instalacji  
4.12.2. Zasady eksploatacji elektrofiltrów
4.13. Urządzenia prostownikowe i akumulatory - J. Strzałka 
4.13.1. Rodzaje i charakterystyka akumulatorów 
4.13.2. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów  
4.13.3. Oględziny i przeglądy urządzeń prostownikowych i akumulatorów  
4.13.4. Ocena wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorów 
4.14. Urządzenia energoelektroniczne - J. Strzałka 
4.14.1. Budowa i właściwości urządzeń energoelektronicznych  
4.14.2. Zabezpieczenia przetężeniowe i ziemnozwarciowe urządzeń energoelektronicznych 
4.14.3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych  
4.14.4. Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych  
4.14.5. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych 
4.14.6. Zakres badań  eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych  
4.15. Urządzenia spawalnicze - J. Strojny  
Pytania
 
5. Zasady stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem - J. Strojny
5.1. Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia 
5.2. Zasady budowy i doboru urządzeń elektrycznych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem 
5.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego 
Pytania
 
6. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa - J. Strzałka 
6.1. Rodzaje i charakterystyka przepięć
6.2. Zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych
6.3. Zasady ochrony przeciwprzepięciowej 
Pytania
 
7. Ochrona przeciwporażeniowa - J. Strzałka 
7.1. Działanie prądu elektrycznego na człowieka  
7.2. Zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem  
7.3. Organizacyjne środki ochrony przeciwporażeniowej  
7.4. Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej  
7.4.1. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 kV 
7.4.1.1. ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)
7.4.1.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim)
7.4.2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV 
7.5. Przewody ochronne i wyrównawcze
7.6. Badania odbiorcze i eksploatacyjne środków ochrony przeciwporażeniowej
7.6.1. Ogólne zasady wykonywania badań
7.6.2. Zasady wykonywania badań i pomiarów
Pytania
 
8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej - J. Strzałka 
Pytania
 
9. Zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi
Pytania
 
Bibliografia
 

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Jan Strojny, Jan Strzałka

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną


baner Top Model
Baner TissoToys   Baner Siku