Ostatnie recenzje


Wiesław Grobelny (2014-10-31)

Vademecum osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych
Uważam że jest to Bardzo Dobry Podręcznik każda osoba dozoru(...)


Mirosław Keszelm (2014-10-24)

Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami
Książka bardzo przydatna, dużo zadań rozwiązanych w sposób(...)


kasia (2014-09-08)

Zdrowy dom
rewelacyjna pozycja
Podstawy marketingu

Podstawy marketingu

Anna Czubała (red.)
wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A
ISBN: 9788320820379
Kod/EAN: 9788320820379
nr. katalogowy: 97997
rok wydania: 2012
oprawa: miękka
format: B5
stron: 288
wysyłka: Brak na stanie
kategoria: ekonomia, biznes

Ocena czytelników:  

59.90 zł
53.91 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość


Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz pragnień klientów docelowego rynku w sposób przynoszący im satysfakcję, a przedsiębiorstwu dający zysk. W poszczególnych rozdziałach niniejszego podręcznika autorzy zawarli rozważania dotyczące:

* funkcji i znaczenia marketingu,
* kierunków jego rozwoju,
* preferencji i zachowań zakupowych klientów,
* podziału rynku na segmenty,
* instrumentów marketingowego oddziaływania na nabywców,
* gromadzenia informacji rynkowych
* planowania i kontrolowania działalności marketingowej.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków związanych z marketingiem, zarządzaniem i komunikacją oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych.


SPIS TREŚCI:

Od Autorów (Anna Czubała)

1. Istota i znaczenie marketingu (Roman Niestrój)
1.1. Podmioty rynku
1.2. Ewolucja orientacji przedsiębiorstw i geneza marketingu
1.2.1. Orientacja produkcyjna
1.2.2. Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna)
1.2.3. Orientacja na klienta (marketingowa)
1.2.4. Strategiczna orientacja marketingu
1.3. Pojęcie marketingu
1.3.1. Ujęcie klasyczne
1.3.2. Ujęcie szerokie
1.3.3. Marketing a zarządzanie marketingiem (marketingowe)
1.4. Ogólne zasady marketingu
1.5. Sektorowe uwarunkowania marketingu
1.5.1. Marketing dóbr konsumpcyjnych
1.5.2. Marketing dóbr produkcyjnych (przemysłowych)
1.5.3. Marketing usług
1.6. Indywidualne i społeczne znaczenie marketingu
1.6.1. Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy
1.6.2. Marketing a konsument
1.6.3. Znaczenie marketingu w gospodarce narodowej
1.7. Kierunki rozwoju marketingu
1.7.1. Rozwój celów marketingowych
1.7.2. Technologiczne źródła rozwoju marketingu
Bibliografia
Pytania kontrolne

2. Zachowania rynkowe nabywców (Jan W. Wiktor)
2.1. Znaczenie wiedzy o zachowaniach rynkowych nabywcy dla marketingu przedsiębiorstwa
2.2. Proces postępowania nabywcy indywidualnego na rynku
2.3. Uwarunkowania zachowań rynkowych nabywcy indywidualnego
2.3.1. Uwarunkowania wewnętrzne
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne
2.4. Specyfika zachowań rynkowych nabywców instytucjonalnych
Bibliografia
Pytania kontrolne

3. Segmentacja rynku (Marek Rawski)
3.1. Pojęcie i znaczenie segmentacji rynku
3.2. Procedura segmentacji rynku
3.2.1. Uwarunkowania procesu segmentacji rynku
3.2.2. Identyfikacja kryteriów segmentacji rynku
3.2.3. Przeprowadzenie segmentacji rynku
3.2.4. Określenie profilu każdego segmentu rynku
3.2.5. Ocena atrakcyjności poszczególnych segmentów rynku
3.2.6. Wybór rynku docelowego
Bibliografia
Pytania kontrolne

4. Produkt (Tomasz Smoleń)
4.1. Koncepcja produktu w ujęciu marketingowym
4.2. Projektowanie nowych produktów w ofercie firmy
4.3. Cykl życia produktu
4.4. Proces akceptacji nowych (innowacyjnych) produktów przez konsumentów
4.5. Marka produktu
4.6. Pozycjonowanie produktów i marek
4.7. Opakowanie produktu
4.8. Polityka asortymentowa — dobór produktów do oferty firmy
4.9. Analiza pozycji rynkowej produktów firmy — macierz BCG (Boston Consulting Group)
Bibliografia
Pytania kontrolne

5. Cena (Anna Czubała)
5.1. Cena jako instrument marketingu
5.2. Cele polityki cen
5.3. Metody ustalania wyjściowych cen zbytu
5.3.1. Metody i techniki oparte na kosztach
5.3.2. Metody kształtowania cen na podstawie popytu
5.3.3. Ustalanie cen na podstawie cen konkurentów
5.4. Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji
5.5. Strategie cen
5.5.1. Strategie cen nowych produktów
5.5.2. Strategie elastycznego dostosowywania cen wyjściowych do warunków rynkowych
5.5.3. Strategie kształtowania cen dla asortymentu oferowanych produktów
Bibliografia
Pytania kontrolne

6. Dystrybucja (Anna Czubała)
6.1. Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu
6.2. Pojęcie i elementy systemu dystrybucji przedsiębiorstwa
6.3. Kanały dystrybucji
6.3.1. Istota kanałów dystrybucji
6.3.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych kanałów dystrybucji
6.4. Logistyka dystrybucji
6.4.1. Istota logistyki dystrybucji
6.4.2. Tendencje rozwojowe logistyki dystrybucji
6.5. Czynniki wpływające na strukturę systemu dystrybucji
6.6. Współpraca i konflikty w kanałach dystrybucji
6.6.1. Formy współdziałania uczestników kanałów dystrybucji
6.6.2. Źródła i rodzaje konfliktów w kanale dystrybucji
6.7. Kryteria i metody oceny skuteczności i efektywności systemów dystrybucji
6.7.1. Skuteczność systemów dystrybucji
6.7.2. Efektywność systemów dystrybucji
Bibliografia
Pytania kontrolne

7. Komunikacja marketingowa (Jan W. Wiktor)
7.1. Istota i funkcje komunikacji marketingowej
7 7.1. Istota komunikacji marketingowej
7.7.2. Funkcje komunikacji marketingowej
7.2. Zintegrowany system komunikacji marketingowej (promotion-mix)
7.3. Promocja osobista
7.4. Reklama
7.4.1. Istota i funkcje reklamy
7.4.2. Rodzaje reklamy
7.4.3. Zasady konstrukcji przekazu reklamowego
7.5. Promocja dodatkowa
7.5.1. Funkcje promocji dodatkowej
7.5.2. Rodzaje i instrumenty promocji dodatkowej
7.6. Public relations
7.6.1. Istota i funkcje public relations
7.6.2. Grupy odniesienia i instrumenty public relations
7.7. Formy i narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie
7.7.1. Cechy promocji on-line
7.7.2. Instrumenty komunikacji on-line
7.8. Zarządzanie komunikacją marketingową; kształtowanie kampanii promocyjnych
7.8.1. Formułowanie celów komunikacji marketingowej
7.8.2. Ustalenie docelowych adresatów działań promocyjnych
7.8.3. Ustalenie budżetu promocyjnego
7.8.4. Decyzje dotyczące alokacji budżetu promocyjnego i elementów promotion-mix
7.8.5. Ocena efektów komunikacji marketingowej
Bibliografia
Pytania kontrolne

8. Informacyjne podstawy decyzji marketingowych (Marek Rawski)
8.1. Pojęcie i rodzaje informacji marketingowej
8.2. Potrzeby informacyjne marketingu
8.3. System informacji marketingowej
8.4. Źródła informacji marketingowej
8.5. Technologiczne aspekty funkcjonowania systemu informacji marketingowej
Bibliografia
Pytania kontrolne

9. Zarządzanie marketingiem (Roman Niestrój)
9.1. Proces zarządzania marketingiem
9.2. Pole rynkowej aktywności przedsiębiorstwa
9.3. Analiza i ocena sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa
9.3.1. Analiza SWOT
9.3.2. Analiza sytuacji ze względu na cykl życia produktów .
9.3.3. Analiza portfelowa
9.4. Planowanie marketingowe
9.4.1. Misja i wizerunek przedsiębiorstwa
9.4.2. Rynkowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa
9.4.3. Strategia marketingowa jednostki biznesu
9.4.4. Plan marketingowy
9.5. Realizacja planów marketingowych
9.6. Organizacja marketingu
9.7. Kontrola marketingu
Bibliografia
Pytania kontrolne

Podstawy marketingu
Anna Czubała (red.)

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną


baner Top Model
Baner TissoToys   Baner Siku