Ostatnie recenzje


Wiesław Grobelny (2014-10-31)

Vademecum osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych
Uważam że jest to Bardzo Dobry Podręcznik każda osoba dozoru(...)


Mirosław Keszelm (2014-10-24)

Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami
Książka bardzo przydatna, dużo zadań rozwiązanych w sposób(...)


kasia (2014-09-08)

Zdrowy dom
rewelacyjna pozycja
Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych

Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych

Aleksander Wodyński
wydawnictwo: AGH
ISBN: 9788374641425
nr. katalogowy: 55614
rok wydania: 2007
oprawa: miękka
format: B5
wysyłka: Brak na stanie
kategoria: budownictwo

Ocena czytelników:  

20.00 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość

rok wydania: 2007
stron: 144
format: B5
oprawa: miękka

Zużycie techniczne jest miarą stanu technicznego budynku. Problem określania zużycia na terenach górniczych wiąże się z dwoma zagadnieniami: oceną ich odporności na wpływy górnicze oraz ustaleniem zakresu ewentualnych szkód górniczych w odniesieniu do wszystkich elementów obiektu: zarówno konstrukcyjnych, wykończeniowych, jak i wyposażenia. Rozdziały 2 i 3 zawierają omówienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie oceny zużycia technicznego budynków oraz specyfiki terenów górniczych w odniesieniu do zabudowy powierzchni. W rozdziale 4 przedstawiono założenia i metodykę badań zależności zużycia technicznego tradycyjnej (murowanej) zabudowy terenów górniczych od czynników górniczych i budowlanych. W rozdziale 5 przedstawiono wyniki badań zależności między zużyciem technicznym budynków a oddziaływaniami górniczymi. W rozdziale 6 opisano wyniki badań, których celem była ocena wpływu profilaktyki budowlanej i prac remontowych na zużycie techniczne oraz trwałośc tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i gospodaeczej na terenach eksploatacji miedzi. W rozdziale 7 dokonano podsumowania przedstawionych wyników badań oraz podano wynikające z nich wnioski i spostrzeżenia.

SPIS TREŚCI:

Streszczenie
Summary
Spis oznaczeń
Spis ważniejszych pojęć

1. Wprowadzenie

2. Zużycie techniczne budynków
2.1. Stan techniczny a zużycie budynków
2.2. Definicja i mechanizm zużycia budynków
2.3. Przegląd metod stosowanych do oceny zużycia technicznego budynków
2.3.1. Metody czasowe
2.3.2. Metoda średniej ważonej
2.3.4. Ocena stopnia zużyciabudynków przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
2.3.5. Materiały pomocnicze do oceny stopnia zuzycia obiektów budowlanych oraz ich elementów
2.4. Zużycie techniczne o trwałość budynku
2.5. Zużycie techniczne o bezpieczeństwo konstrukcji budynku

3. Specyfika terenór górniczych w odniesieniu do zabudowy powierzchni
3.1. Odziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane
3.1.1. Deformacje powierzchni terenu
3.1.1.1. Ciągłe deformacje powierzchni
3.1.1.2. Nieciągłe deformacje powierzchni
3.1.2. Wstrząsy górnicze
3.2. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych
3.2.1. Budynki projektowane
3.2.1.1. Stan graniczny nośności
3.2.1.2. Stan graniczny uzytkowalności
3.2.2. Odporność istniejących budynków na ciągłe deformacje powierzchni
3.2.2.1. Ocena odporności budynków
3.2.2.2. Idea metody punktowej do oceny odporności budynków na wpływy górnicze
3.2.2.3. Punktowa metoda oceny uciążliwości
3.2.2.4. Inne metody oceny odporności budynków
3.2.3. Ocena odporności budynków na wstrząsy górnicze
3.2.3.1. Uwagi wstępne
3.2.3.2. Skala MSK-64
3.2.3.3. Skala EMS-98
3.2.3.4. Skala SWD
3.2.3.5. Skala GSI-2004

4. Metodyka oceny zużycia technicznego budynków na terenach górniczych
4.1. Cel i zakres oceny zużycia technicznego budynków
4.2. Zużycie techniczne o odporność budynku na wpływy górnicze
4.3. Zużycie techniczne o ocena zakresu szkód górniczych w budynkach
4.4. Metodyka przeprowadzanych badań

5. Wpływ oddziaływań górniczych na zużycie techniczne budynków
5.1. Wpływ ciągłych deformacji powierzchni na zuzycie techniczne budynków
5.1.1. Zużycie techniczne budynków a deformacje powierzchni terenu na obszarze GOP
5.1.1.1. Zużycie naturalne a zużycie techniczne badanej zabudowy
5.1.1.2. Stopień uszkodzeń budynków a wskaźniki opisujące deformacje powierzchni
5.1.2. Korelacje między zużyciem technicznym budynków o poziomymi odkształceniami terenu na obszarze LGOM
5.2. Wpływ wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków
5.2.1. Wskaźnik do oceny wpływu wstrząsów górniczych na zuzycie techniczne budynków
5.2.2. Badania wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków w LGOM
5.3. Ocena łącznego oddziaływania wstrząsów górniczych oraz deformacji powierzchni na zuzycie techniczne tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM
5.3.1. Badania porównawcze zakresu i stopnia uszkodzeń budynków
5.3.1.1. Problem uszkodzenia budynków na terenach górniczych
5.3.1.2. Metodyka i zakres badań
5.3.1.3. Porównanie zakresu występowania poszczególnych typów uszkodzeń
5.3.1.4. Porównanie średniego stopnia uszkodzeń badanych grup budynków
5.3.2. Ocena wpływu oddziaływań górniczych (deformacji powierzchni oraz wstrząsów górniczych) na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM
5.3.2.1. Porównanie zużycia technicznego grup budynków wydzielonych pod kątem dokonanych ingerencji budowlanych
5.3.2.2. Porównanie zużycia technicznego grup budynków nieremontowanych wydzielonych pod kątem intensywności oddziaływań górniczych

6. Wpływ zabezpieczeń profilaktycznych i remontów na zużycie techniczne budynków w LGOM
6.1. Metodyka i zakres badań
6.2. Ocena wpływu zabezpieczeń profilaktycznych i remontów na zużycie techniczne budynków mieszkalnych
6.2.1. Budynki wzniesione po 1945 roku
6.2.2. Budynki wzniesione przed 1945 rokiem
6.3. Ocena wpływu zabezpieczeń profilaktycznych i remontów na trwałość tradycyjnej zabudowy LGOM
6.3.1. Budynki mieszkalne
6.3.2. Budynki gospodarcze

7. Podsumowanie

Załącznik. Tabele pomocnicze do oceny stopnia zużycia i trwałości budynków oraz ich elementów

Bibliografia

Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych
Aleksander Wodyński

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną


baner Top Model
Baner TissoToys   Baner Siku