Ostatnie recenzje


Wiesław Grobelny (2014-10-31)

Vademecum osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych
Uważam że jest to Bardzo Dobry Podręcznik każda osoba dozoru(...)


Mirosław Keszelm (2014-10-24)

Zbiór zadań z podstaw napędu elektrycznego z rozwiązaniami
Książka bardzo przydatna, dużo zadań rozwiązanych w sposób(...)


kasia (2014-09-08)

Zdrowy dom
rewelacyjna pozycja
Wybrane elementy socjologii

Wybrane elementy socjologii

Anita Majchrowska (red.)
wydawnictwo: Wydawnictwo CZELEJ
ISBN: *83-89309-04-1
Kod/EAN: 9788389309044
nr. katalogowy: 63560
oprawa: miękka
format: B5
wysyłka: Brak na stanie
kategoria: medycyna

Ocena czytelników:  

34.00 zł
30.60 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość

stron: 328
format: B5
oprawa: miękka

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy socjologicznej i łączy ogólną wiedzę socjologiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach, których znajomość może być szczególnie przydatna w pracy pielęgniarskiej, oraz wybrane elementy socjologii zdrowia. Treści tu ujęte wyselekcjonowano tak, aby przekazać podstawowe informacje na temat społeczeństwa, grup społecznych, zjawisk, procesów i przemian zachodzących w życiu społecznym oraz społecznych uwarunkowań i skutków działalności jednostek i grup.

Przeważającą część książki stanowią zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej, wyznaczone programem nauczania. Mają one stanowić bazę wiedzy socjologicznej, dzięki której będzie można uzyskać podstawowe informacje o socjo- logii jako nauce, a przede wszystkim o społeczeństwie i życiu społecznym: więziach społecznych, podstawowych zbiorowościach społecznych, kulturowych podstawach życia społecznego oraz najważniejszych procesach w nim zachodzących. Zamieszczono tutaj również zagadnienia dotyczące osobowości społecznej, kształtowanej wpływami społeczeństwa i kultury, dewiacji i kontroli społecznej, a także rodziny – przeprowadzono jej analizę socjologiczną, przeanalizowano przemiany i zachowania w sytuacji choroby.

Rozdział zamykający tematykę ogólnosocjologiczną, w skróconej formie zapoznaje czytelnika z podstawowymi technikami badań socjologicznych oraz metodyką ich prowadzenia. W dalszej części podręcznika zaprezentowano wybrane zagadnienia socjologii zdrowia, m.in. społeczne uwarunkowania zdrowia, choroby i zachowań zdrowotnych. Wybrano najważniejsze treści, pozwalające zrozumieć społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby oraz wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy z pacjentem i jego rodziną.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I. Socjologia jako dyscyplina naukowa
1. Przedmiot badań i zakres socjologii
2. Socjologia a praktyka społeczna. Funkcje socjologii
3. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe
4. Podstawowe założenia teorii socjologicznych
5. Socjologia a medycyna i pielęgniarstwo

Rozdział II. Więź społeczna
1. Pojęcie więzi społecznej
2. Proces kształtowania się więzi społecznej i jej komponenty
3. Typy więzi społecznej

Rozdział III. Zbiorowości społeczne
1. Rodzaje zbiorowości społecznych
2. Struktura grupy i typy przywództwa
3. Typologia grup społecznych
4. Teoria grup odniesienia
5. Pacjenci jako grupa społeczna
6. Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu

Rozdział IV. Kulturowe podstawy życia społecznego
1. Pojęcie kultury
2. Składniki kultury
3. Wpływ kultury na życie społeczne
4. Styl życia jako kategoria kulturowa, społeczna i medyczna

Rozdział V. Procesy i przemiany życia społecznego
1. Pojęcie i typologia procesów społecznych
2. Industrializacja
3. Urbanizacja
4. Ruchliwość społeczna
5. Migracje
6. Procesy marginalizacji społecznej
7. Transformacja systemowa w Polsce na tle przemian społeczno-kulturowych w świecie współczesnym

Rozdział VI. Socjalizacja. Osobowość. Postawy
1. Socjalizacja
2. Osobowość społeczna
3. Postawy

Rozdział VII. Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny
1. Definiowanie rodziny
2. Strukturalne i funkcjonalne ujęcie rodziny
3. Ujęcie instytucjonalne rodziny
4. Ujęcie symboliczno-interakcyjne
5. Przemiany życia rodzinnego
6. Fazy cyklu życia rodziny
7. Choroba jako zmiana w życiu rodziny

Rozdział VIII. Dewiacja i kontrola społeczna
1. Kontrola społeczna i dewiacja – wyjaśnienie pojęć
2. Teorie zachowań dewiacyjnych
3. Choroba jako dewiacja społeczna
4. Teoria naznaczania społecznego i jej zastosowanie w rozważaniach nad chorobą

Rozdział IX. Wybrane techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji badań
1. Wybrane metody i techniki badań socjologicznych
2. Etapy procesu badawczego
3. Opracowanie wyników badań

Rozdział X. Wprowadzenie do zagadnień socjologii zdrowia i choroby
1. Początki socjologii medycyny
2. Współczesna koncepcja zdrowia a socjologia
3. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby

Rozdział XI. Społeczne uwarunkowania choroby
1. Poszukiwanie przyczyn choroby
2. Choroba funkcjonalna (czynnościowa)
3. Medycyna psychosomatyczna
4. Wieloprzyczynowość chorób – teoria polietiologii
5. Podejście socjologiczne

Rozdział XII. Społeczno-kulturowy kontekst zdrowia i choroby
1. Sposoby określania zdrowia i choroby
2. Demograficzno-społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
3. Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana

Rozdział XIII. Zachowania zdrowotne – aspekty socjologiczne
1. Pojęcie zachowań zdrowotnych
2. Typologia zachowań zdrowotnych
3. Społeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych
4. Rola pielęgniarki w kształtowaniu zachowań zdrowotnych
5. Zachowania antyzdrowotne – czynniki ryzyka

Indeks

Wybrane elementy socjologii
Anita Majchrowska (red.)

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną


baner Top Model
Baner TissoToys   Baner Siku