Promocje
Zarządzanie logistyką magazynową
Zarządzanie logistyką magazynową
129,00 zł 109,65 zł
egz
Produkt dnia
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
99,00 zł
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
79,00 zł

Efektywne energetycznie układy pompowe

1.jpg
 • promocja
Dostępność: dostępna
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 35,10 zł 39,00 zł 35.10
Cena w innych sklepach: 39,00 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej
Kod produktu: 00_F6127

Opis

autor: Jędral Waldemar
wydawca: Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej
rok wydania: 2018
ilość stron: 272
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788378147572
EAN: 9788378147572

 

W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i gospodarki komunalnej. Omówiono praktyczne sposoby wydatnego powiększenia efektywności energetycznej pompowania cieczy w różnych obszarach zastosowań, prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na energię, co w konsekwencji zmniejsza emisję dwutlenku węgla, towarzyszącą spalaniu paliw kopalnych w procesach przetwarzania energii. Efektywność energetyczna procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych staje się „czwartym paliwem”, a pozyskanie jej zasobów jest znacznie tańsze i szybsze niż budowa nowych źródeł energii.

Książka jest owocem ponad 40-letnich doświadczeń autora w obszarze energooszczędnej eksploatacji układów pompowych. Jest przeznaczona dla szerokiego kręgu użytkowników pomp, projektantów instalacji pompowych i studentów wyższych uczelni technicznych, ale może też być użyteczna dla wszystkich osób interesujących się zagadnieniami racjonalizacji przetwarzania i użytkowania energii.

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 9

Wykaz ważniejszych oznaczeń 11

Część I. WYBRANE ZAGADNIENIA RACJONALNEGO DOBORU I ENERGOOSZCZĘDNEJ EKSPLOATACJI POMP I INSTALACJI POMPOWYCH 15

1. Wprowadzenie 17

2. Podstawowe wiadomości o układach pompowych i pompach wirowych 20

 • 2.1. Podstawowe parametry pracy układu pompowego 20
 • 2.2. Rodzaje pomp wirowych, ich parametry pracy oraz obszary zastosowań 22
 • 2.3. Charakterystyki pompy i grupy pomp; współpraca pompy z rurociągiem 26
 • 2.3.1. Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności pompy. Pagórek sprawności 26
 • 2.3.2. Punkt pracy pompy w układzie. Współpraca kilku pomp 30
 • 2.3.3. Kawitacja. Charakterystyki kawitacyjne 33
 • 2.3.4. Zakres dopuszczalnej ciągłej pracy pompy 37
 • 2.4. Regulacja i sterowanie parametrami pracy pomp i układów pompowych 41
 • 2.4.1. Sposoby regulacji 41
 • 2.4.2. Regulacja dławieniowa 42
 • 2.4.3. Regulacja zmiennoobrotowa 46
 • 2.4.4. Regulacja przez zmianę liczby włączonych pomp, połączonych równolegle 48
 • 2.4.5. Ograniczenia przy doborze pomp oraz wyborze sposobu ich regulacji 50
 • 2.5. Układy napędowe pomp 52
 • 2.5.1. Rodzaje napędów pomp wirowych 52
 • 2.5.2. Najważniejsze informacje o silnikach elektrycznych. Silniki asynchroniczne 53
 • 2.5.3. Tradycyjne napędy elektryczne o zmiennych prędkościach obrotowych 55
 • 2.5.4. Tyrystorowe napędy o zmiennych prędkościach obrotowych 58
 • 2.5.5. Porównanie różnych sposobów realizacji zmian prędkości obrotowej 59
 • 2.5.6. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 60
 • 2.5.7. Napęd turbiną parową 62

3. Efektywność energetyczna układu pompowego 63

 • 3.1. Przyczyny strat energii w pompach i układach pompowych 63
 • 3.2. Główne źródła strat energii powstałych poza zespołami pompowymi 64
 • 3.2.1. Niewłaściwy dobór pomp 64
 • 3.2.2. Nieracjonalna koncepcja układu pompowego 65
 • 3.2.3. Niepoprawne hydraulicznie rozwiązanie i wykonanie instalacji 66
 • 3.2.4. Negatywne skutki wieloletniego użytkowania 67
 • 3.2.5. Zbyt energochłonna regulacja wydajności 67
 • 3.3. Sprawność chwilowa procesu pompowania (transportu) cieczy i inne wskaźniki efektywności energetycznej układów pompowych 68
 • 3.4. Zużycie energii i jej koszt oraz sprawność średnia pompowania ηcśr w czasie Ta 70
 • 3.5. Wskaźniki energochłonności EEI i efektywności energetycznej MEI oraz sprawność ηśr 74
 • 3.5.1. Wskaźnik EEI dla pomp obiegowych 74
 • 3.5.2. Wskaźnik MEI dla pomp do wody 75
 • 3.5.3. Sprawność średnia ważona ηcśr pompy 78
 • 3.6. Energochłonność silników elektrycznych 79

4. Sposoby i koszty powiększenia efektywności energetycznej pompowania 81

 • 4.1. Sposoby zmniejszenia energochłonności instalacji pompowej 81
 • 4.2. Koszt cyklu życia LCC i LCC′ zespołu pompowego 82
 • 4.3. Okres zwrotu kosztów modernizacji 84

5. Optymalny dobór pomp 86

 • 5.1. Czynniki wpływające na dobór pomp 86
 • 5.2. Wyznaczenie charakterystyki układu 88
 • 5.3. Ogólne zasady optymalnego doboru pomp do instalacji nowych i modernizowanych 88
 • 5.4. Dobór parametrów znamionowych oraz wybór pojedynczej pompy 90
 • 5.5. Ustalenie parametrów znamionowych grupy pomp oraz wybór pomp 95

6. Modernizacje układów pompowych 97

 • 6.1. Cechy bardzo dobrej instalacji pompowej 97
 • 6.2. Poprawa doboru pomp 98
 • 6.3. Zmiana koncepcji hydraulicznej i/lub struktury pompowej układu 104
 • 6.4. Modernizacja rurociągów zmniejszająca opory przepływu 106
 • 6.5. Zmiana sposobu regulacji 108

7. Modernizacje zwiększające sprawność pompy i zespołu pompowego 110

 • 7.1. Sprawność pompy i zespołu pompowego 110
 • 7.2. Modernizacje uszczelnień 111
 • 7.3. Zabiegi zmniejszające straty hydrauliczne i tarczowe 116
 • 7.4. Inne zabiegi modernizacyjne pomp 118
 • 7.5. Modernizacje zwiększające sprawność zespołu pompowego 122

8. Działania poprzedzające modernizację 123

 • 8.1 Zbiór działań w zakresie przygotowania i wykonania modernizacji 123
 • 8.2 Audyt energetyczny 130

9. Energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych 133

 • 9.1. Warunki i narzędzia eksploatacji energooszczędnej 133
 • 9.1.1. Warunki ekonomicznej pracy pompy i instalacji pompowej 133
 • 9.1.2 Narzędzia użytkownika instalacji pompowej 134
 • 9.1.3. Niezawodność pracy a energochłonność 135
 • 9.2. Podstawowe zasady racjonalnej eksploatacji pomp 136
 • 9.2.1. Zapoznanie się z działaniem pompy i instalacji oraz z DTR 136
 • 9.2.2. Podstawowe zasady montażu pomp i rurociągów oraz instalacji elektrycznej 136
 • 9.2.3. Racjonalna obsługa i nadzór nad pracą pomp 139
 • 9.3. Monitorowanie pracy zespołu pompowego. Wielkości kontrolowane. Typowe niesprawności 141
 • 9.3.1. Monitorowanie ciągłe i okresowe 141
 • 9.3.2. Dopuszczalny poziom drgań zespołu pompowego 142
 • 9.3.3. Stopień zmniejszenia sprawności ηz i ηc 142
 • 9.3.4. Luzy hydrauliczne w uszczelnieniach wewnętrznych 143
 • 9.3.5. Typowe niesprawności zespołów pompowych 143
 • 9.4. Optymalne sterowanie lub optymalne, bieżące regulowanie parametrów pracy grupy pomp podczas ich eksploatacji 145
 • 9.5. Wpływ kształtu charakterystyki obiektu odbierającego ciecz na zużycie energii przez grupę pomp 151
 • 9.5.1. Możliwe kształty charakterystyki obiektu zasilanego 151
 • 9.5.2. Charakterystyka m.s.c. i jej racjonalizacja 152
 • 9.5.3. Charakterystyka m.s.w. i jej racjonalizacja 154
 • 9.6. Nieustalone stany pracy pomp i ich skutki 156
 • 9.6.1. Ustalone i nieustalone stany pracy pomp 156
 • 9.6.2 Rodzaje warunków pracy pompy 157
 • 9.6.3. Charakterystyki zupełne 158
 • 9.6.4. Przykłady zdarzeń powodujących nieustaloną pracę pomp 160
 • 9.6.5 Zapobieganie negatywnym skutkom pracy pomp w warunkach odbiegających od normalnych 163

10. Przykłady liczbowe dotyczące możliwych lub wykonanych modernizacji i przewidywanych lub uzyskanych oszczędności energii 165

 • 10.1. Dobór optymalnych energetycznie parametrów znamionowych pompy i/lub silnika elektrycznego oraz poprawa doboru pomp 165
 • 10.2 Zmiana koncepcji hydraulicznej układu i/lub zmiana struktury pompowej 180
 • 10.3 Modernizacja rurociągów. Wybór charakterystyki rurociągu 186
 • 10.4. Zmiana sposobu regulacji i/lub zmiana sposobu regulowania prędkości obrotowej 187
 • 10.5 Inne działania modernizacyjne i eksploatacyjne 194

11. Zadania do samodzielnego rozwiązania 210

Literatura do części I 221

Część II. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KONTEKŚCIE EMISJI CO2 I ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA ZIEMI 223

1. Wstęp 225

2. Efekt cieplarniany i zmiany klimatu na Ziemi 227

 • 2.1. Efekt cieplarniany i jego przyczyny 227
 • 2.2. Zmiany klimatu Ziemi na przestrzeni dziejów 227

3. Wpływ emisji CO2 do atmosfery na zmiany klimatyczne 233

4. Przyczyny i sposoby redukowania spalania paliw kopalnych 237

5. Model energetyki. Jakie odnawialne źródła energii? 240

 • 5.1. Produkcja energii elektrycznej w Polsce 240
 • 5.2. Rodzaje OZE możliwych do wykorzystania w Polsce 241
 • 5.3. Racjonalny model energetyki w Polsce w najbliższych dziesięcioleciach 243

6. Zalety wykorzystania efektywności energetycznej jako czwartego paliwa i jego koszt 245

 • 6.1. Uwagi ogólne 245
 • 6.2. Moc uniknięta i koszt uniknięcia budowy nowych źródeł 246
 • 6.3. Porównanie kosztów uniknięcia z kosztami budowy nowych źródeł energii 251
 • 6.4. Efektywny koszt uniknięcia. Dodatkowe korzyści z wykorzystania potencjału efektywności energetycznej 253
 • 6.5. Przykład liczbowy 255

7. Podsumowanie 256

Literatura do części II 258

Skorowidz rzeczowy do części I 260

Skorowidz rzeczowy do części II 269

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl