Promocje
Sierżant
Sierżant
32,90 zł 26,32 zł

Geodezja I w teorii i praktyce. Część 1

113092
  • promocja
Dostępność: brak towaru
Cena: 40,41 zł 44,90 zł 40.41
Cena w innych sklepach: 44,90 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: GEODPIS
Kod produktu: 00_B3186

Opis

autor: Jagielski Andrzej
rok wydania: 2013
ilość stron: 443
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788393692606
EAN: 9788393692606

Trzecia edycja podręcznika Geodezja l (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa "w teorii i praktyce") powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999-2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I, wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji , o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe", prowadzonych w latach 1990 - 2011 przez autora dla studentów I roku. Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.
 
Wydanie III książki „Geodezja l w teorii i praktyce" stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Jak wykazały doświadczenia z lat poprzednich jednoczesne operowanie dwiema odrębnymi książkami do wykładów i do ćwiczeń jest nieco kłopotliwe, a ponadto w drugiej książce nie można uniknąć powtarzania pewnych wiadomości ogólnych, wprowadzających ucznia lub studenta do praktycznego rozwiązywania konkretnych zadań geodezyjnych. Pominięcie tych powtórzeń pozwoliło, przy relatywnie niezmienionej objętości tekstu obu części niniejszego wydania podręcznika w porównaniu z łączną objętością Geodezji I i Przewodnika do ćwiczeń, na wzbogacenie treści o dodatkowe zagadnienia nieujęte w poprzednim wydaniu. Należy tu między innymi wymienić: poszerzone wiadomości z zakresu historii geodezji i kartografii, opisy nowszych instrumentów firmy Leica, w tym m. in.: teodolitów cyfrowych Builder, niwelatora kodowego Sprinter, tachimetru elektronicznego TS 02 oraz nowy rozdział poświęcony standardom technicznym wprowadzonym poprzez niedawne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
Obecnie książka Geodezja I składa się z dwóch części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie katów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkimi czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.
 
Dalsze partie materiału z geodezji ogólnej zostały ujęte w kolejnej książce pt. Geodezja II, jak również innych pozycji książkowych i artykułach wymienionych na końcu części 2 w zestawieniu bibliograficznym. Niektóre elementy tych publikacji zostały również wykorzystane w niniejszym wydaniu podręcznika.  


SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania III 8

Rozdział 1: Wiadomości wstępne 9
1.1. Definicja, zadania i podział geodezji 9
1.2. Rys historyczny geodezji i kartografii 13
1.3. Powierzchnie odniesienia 27
1.4. Geodezyjny system odniesień przestrzennych 32
1.5. Osnowa geodezyjna i jej podział 37
1.6. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar Układ SI 40
1.6.1. Informacje ogólne 40
1.6.2. Definicje podstawowych jednostek miar układu SI 41
1.7. Działania rachunkowe na liczbach przybliżonych 42
1.7.1. Zapisywanie i zaokrąglanie liczb 42
1.7.2. Reguły Kryłowa-Bradisa 42
1.8. Miary długości i pola powierzchni 44
1.8.1. Miary długości 44
1.8.2. Miary pola powierzchni 45
1.9. Miary kąta 46
1.9.1. Miara stopniowa 47
1.9.2. Miara gradowa 48
1.9.3. Miara łukowa (teoretyczna) 49
1.9.4. Przeliczanie miar kątowych 49

Rozdział 2: Przyrządy optyczne stosowane w geodezji 53
2.1. Elementy optyczne instrumentów geodezyjnych 53
2.1.1. Odbicie i załamanie światła 53
2.1.2. Płytka płasko-równoległa (równoległościenna) 54
2.1.3. Pryzmaty 55
2.1.4. Soczewki 57
2.1.5. Wady soczewek (aberracje optyczne) 59
2.2. Oko człowieka 61
2.3. Lupa 66
2.4. Mikroskop 67
2.5. Luneta 67
2.5.1. Zasada działania lunety 67
2.5.2. Powiększenie lunety 69
2.5.3. Pole widzenia lunety 70
2.5.4. Jasność lunety 72
2.5.5. Najkrótsza celowa lunety 72
2.5.6. Luneta geodezyjna z soczewką ogniskującą (teleobiektywem) 73
2.5.7. Obsługa lunety 73

Rozdział 3: Tyczenie prostych i pomiary liniowe 76
3.1. Tyczenie linii prostych 76
3.1.1. Sprzęt do tyczenia prostych 76
3.1.2. Bezpośrednie tyczenie prostych okiem nieuzbrojonym 78
3.1.3. Pośrednie tyczenie prostych 85
3.1.4. Tyczenie prostych przy użyciu teodolitu 90
3.2. Bezpośredni pomiar długości taśmą geodezyjną 91
3.2.1. Zasady ogólne bezpośredniego pomiaru długości 91
3.2.2. Sprzęt o bezpośredniego pomiaru długości 93
3.2.3. Pomiar odległości taśmą w terenie płaskim i poziomym 96
3.2.4. Pomiar odległości taśmą w terenie pochyłym. Poprawka na nachylenie terenu 99
3.3. Poprawki na poziom morza, komparacje i temperaturę taśmy 102
3.3.1. Poprawka długości na poziom morza 103
3.3.2. Poprawka na komparacje przymiaru 103
3.3.3. Poprawka na temperaturę przymiaru. Suma poprawek 104
3.4. Dokładność bezpośredniego pomiaru odległości 106
3.5. Metody pośredniego pomiaru długości 109
3.5.1. Istota pośrednich pomiarów liniowych 109
3.5.2. Pośrednie pomiary odległości za pomocą konstrukcji geometrycznych 109
3.5.3. Paralaktyczny pomiar odległości 112
3.6. Optyczny pomiar odległości 114
3.7. Elektromagnetyczny pomiar odległości 116
3.8. Ręczne dalmierze laserowe 118

Rozdział 4: Tyczenie kątów prostych 129
4.1. Tyczenie kątów prostych bez użycia węgielnicy 129
4.2. Węgielnice 130
4.2.1. Węgielnica zwierciadlana (lustrzana) 131
4.2.2. Węgielnica pryzmatyczna pięciokątna (pentagonalna) 132
4.3. Tyczenie obiektów prostokątnych 134

Rozdział 5: Utrwalanie i sygnalizacja punktów osnowy geodezyjnej 140
5.1. Zasady ogólne utrwalania punktów osnowy 140
5.2. Znaki geodezyjnej osnowy poziomej 142
5.3. Znaki geodezyjnej osnowy wysokościowej 144
5.4. Nowsze sposoby stabilizacji punktów geodezyjnych 147
5.5. Podstawa prawna stabilizacji punktów geodezyjnych 150
5.6. Opis topograficzny punktu osnowy geodezyjnej 151
5.7. Sygnalizacja punktów geodezyjnych 157

Rozdział 6: Elementy wyposażenia instrumentów geodezyjnych 160
6.1. Piony i libele 160
6.1.1. Piony 160
6.1.2. Libele 164
6.2. Statywy 170
6.3. Spodarki, akcesoria geodezyjne 173

Rozdział 7: Pomiar kątów poziomych i pionowych 176
7.1. Zasady konstrukcji przyrządów do pomiaru kątów 176
7.2. Budowa teodolitu 178
7.2.1. Spodarka 179
7.2.2. Limbus 179
7.2.3. Alidada 181
7.3. Układy osiowe teodolitów 185
7.4. Urządzenia odczytowe teodolitów optycznych 187
7.4.1. Indeks, mikroskop indeksowy 188
7.4.2. Noniusz, mikroskop noniuszowy 189
7.4.3. Mikroskop skalowy 191
7.4.4. Mikroskopy jednomiejscowe z mikrometrami 193
7.4.5. Mikroskopy dwumiejscowe z mikrometrami 195
7.5. Podział teodolitów na klasy dokładnościowe 199
7.6. Opis wybranych modeli teodolitów optycznych wytwórni Zeiss Jena 200
7.6.1. Teodolit repetycyjny Theo 020 (A, B) 201
7.6.2. Teodolit dwusekundowy Theo 015 A (B) 204
7.6.3. Teodolit jednosekundowy Theo 010 205
7.7. Teodolity elektroniczne 207
7.7.1. Zasada działania teodolitów elektronicznych 207
7.7.2. Teodolity elektroniczne z serii "Builder" firmy Leica 211
7.8. Przygotowanie teodolitu do pomiaru kątów 213
7.9. Zasady sprawdzania i rektyfikacji teodolitu 215
7.9.1. Zasady ogólne 215
7.10. Sprawdzenie i obsługa elementów mechaniczno-optycznych teodolitu 216
7.10.1. Sprawdzenie statywu, futerału i wyposażenia teodolitu 216
7.10.2. Sprawdzenie śrub 217
7.10.3. Sprawdzenie libel 218
7.10.4. Sprawdzenie lunety i mikroskopu 218
7.10.5. Uwagi dotyczące zasad obchodzenia się z teodolitem 219
7.11. Warunki teodolitu, ich sprawdzanie i rektyfikacja błędów 220
7.11.1. Warunki teodolitu i błędy instrumentalne 220
7.11.2. Sprawdzenie warunków: l^v i Q^v oraz rektyfikacja libel alidadowych 221
7.11.3. Sprawdzenie warunku c^h i rektyfikacja błędu kolimacji 223
7.11.4. Sprawdzenie warunku h^v, eliminowanie błędu inklinacji 226
7.11.5. Sprawdzenie warunku n1^v i usuniecie błędu skręcenia krzyża kresek 227
7.11.6. Sprawdzenie warunku przecinania się osi c, v i eliminowanie wpływu mimośrodu osi celowej 228
7.11.7. Wykrywanie i eliminowanie błędu mimośrodu limbusa 229
7.11.8. Wykrywanie i eliminowanie błędów podziału limbusa 230
7.11.9. Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego 231
7.11.10 Sprawdzenie, rektyfikacja teodolitów i tachimetrów elektronicznych 231
7.12. Wpływy błędów: libeli, kolimacji i inklinacji na pomiar kąta poziomego 233
7.12.1. Wpływ błędu niepionowego ustawienia osi v 233
7.12.2. Wpływ błędu kolimacji i inklinacji 234
7.13. Szczegółowe badanie teodolitu w warunkach polowych 235
7.13.1. Kontrola występowania błędu paralaksy w systemie odczytowym 235
7.13.2. Wyznaczenie błędu runu systemu odczytowego 236
7.13.3. Wykrywanie mimośrodu kręgu poziomego lub pionowego 238
7.13.4. Badanie stałości położenia osi celowej lunety 239
7.14. Pomiar kątów poziomych 240
7.14.1. Orientacja kierunków na limbusie 240
7.14.2. Czynności wstępne na stanowisku przed pomiarem kątów poziomych 242
7.14.3. Pomiar pojedynczego kąta (pomiar zwykły) 243
7.14.4. Dziennik pomiaru kątów 244
7.14.5. Pomiar pojedynczego kąta poziomego metoda repetycyjną 246
7.14.6. Pomiar kątów poziomych metoda kierunkowa 249
7.14.7. Zarys innych metod pomiaru kątów poziomych 252
7.15. Pomiar kątów pionowych 253
7.15.1. Rodzaje kątów pionowych. Koło pionowe teodolitu 253
7.15.2. Pomiar kąta pionowego i wyznaczenie błędu indeksu 256
7.15.3. Sprawdzenie miejsca zera KV i rektyfikacja błędu indeksu 258
7.15.4. Kompensatory kręgu pionowego 259
7.16. Dokładność pomiaru kątów poziomych 261
7.17. Dokładność pomiaru kątów pionowych 264
7.18. Badanie dokładności teodolitu w warunkach polowych 265

Rozdział 8: Pomiary azymutów 268
8.1. Pomiary busolowe 268
8.1.1. Magnetyzm ziemski 268
8.1.2. Instrumenty busolowe 269
8.1.3. Sprawdzanie busol 270
8.1.4. Pomiar azymutu magnetycznego 271
8.1.5. Ciągi busolowe 272
8.2. Żyroskopowy pomiar azymutów 274

Rozdział 9: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych 277
9.1. Geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych 277
9.2. Orientacja pomiarów geodezyjnych 281
9.3. Podstawowe związki w układzie współrzędnych prostokątnych, płaskich 283
9.4. Obliczenie azymutu i długości boku ze współrzędnych 284
9.5. Symbole rachunkowe Stefana Hausbrandta 288
9.6. Obliczenie kąta ze współrzędnych 290
9.7. Obliczanie współrzędnych punktów posiłkowych 292
9.7.1. Obliczenie współrzędnych punktu na prostej 293
9.7.2. Obliczenie współrzędnych punktu na domiarach prostokątnych 295
9.7.3. Obliczenie współrzędnych grupy punktów posiłkowych 298
9.7.4. Obliczenie współrzędnych punktu wyznaczonego metoda biegunową 301
9.8. Obliczenie współrzędnych punktów przecięć prostych 302
9.8.1. Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia boku osnowy z ramką sekcyjną 302
9.8.2. Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia się prostych 305
9.9. Obliczanie ciągów poligonowych metodą przybliżoną 310
9.9.1. Podstawowe pojęcia z poligonizacji 310
9.9.2. Obliczenie ciągów otwartych, wiszących 311
9.9.3. Obliczenie ciągów otwartych z nawiązaniem obustronnym 314
9.9.4. Obliczenie ciągów otwartych z nawiązaniem niepełnym 320
9.9.5. Obliczenie ciągów poligonowych zamkniętych 321
9.9.6. Wielopunktowe nawiązanie kątowe ciągu poligonowego 325
9.10. Obliczanie współrzędnych punktów za pomocą wcięć pojedynczych 326
9.10.1. Kątowe wcięcie w przód 326
9.10.2. Wcięcie liniowe 330
9.10.3. Wcięcie wstecz 334
9.11. Obliczenie domiarów prostokątnych ze współrzędnych 337
9.12. Wybrane programy do przeprowadzania obliczeń geodezyjnych 338
9.12.1. Program „Kalkulator geodezyjny” firmy GEOBID 338
9.12.2. Przykłady obliczeń programem „Kalkulator geodezyjny” 341
9.12.3. Program WinKalk 346
9.12.4. Przykłady obliczeń z rachunku współrzędnych przy pomocy programu WinKalk 349
9.12.5. Program C-Geo 360

Rozdział 10: Obliczanie pola powierzchni 365
10.1. Zasady i metody obliczania pól 365
10.2. Obliczanie pól prostych figur geometrycznych 367
10.3. Obliczenie pola dowolnego wieloboku zamkniętego 371
10.3.1. Obliczenie pola wieloboku w oparciu o jego podział na trójkąty 371
10.3.2. Obliczenie pola wieloboku zdjętego metodą rzędnych i odciętych 371
10.3.3. Obliczenie pola wieloboku zdjętego metodą biegunową 372
10.3.4. Obliczenie pola wieloboku ze współrzędnych prostokątnych 373
10.4. Obliczanie pól metodą graficzną 376
10.4.1. Zasada metody graficznej 376
10.4.2. Planimetr harfowy 378
10.4.3. Przyrządy do pomiaru graficznego 380
10.4.4. Metoda analityczno-graficzna (kombinowana) 383
10.5. Obliczanie pól metodą mechaniczną 385
10.5.1. Planimetr biegunowy 385
10.5.2. Pomiar pola przy biegunie ustawionym na zewnątrz figury 386
10.5.3. Pomiar pola z biegunem wewnątrz planimetrowanej figury 389
10.5.4. Wyznaczenie stałych planimetru biegunowego 391
10.5.5. Technika pomiaru pola przy pomocy planimetru 394
10.6. Odchyłka powierzchniowa i jej rozrzucenie 396
10.7. Deformacje podkładów mapowych 403
10.8. Dokładność określania pól 405
10.9. Wymogi instrukcji G-5 związane z obliczaniem pól (wybór fragmentów) 406
10.10. Nowe sposoby obliczania pól 407
10.10.1. Tendencje w usprawnieniach w dziedzinie obliczania pól 407
10.10.2. Digimetry i planimetry elektroniczne 408
10.11. Zastosowanie niektórych programów geodezyjnych do obliczania pól 410
10.11.1. Obliczanie pól programem „Kalkulator Geodezyjny” 410
10.11.2. Obliczanie pól programem WinKalk 410
10.11.3. Obliczanie pól programem C-Geo 416
10.12. Pomiary na mapie numerycznej (na przykładzie programu MikroMap) 417

Załączniki do części 1 420
Załącznik 1: Informacje organizacyjne 421
Z1.1. Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach semestralnych 421
Z1.2. Sprawozdanie techniczne 423
Załącznik 2: Wzory opisów teczki i okładki ćwiczeń 427
Załącznik 3: Zastosowanie kalkulatorów do obliczeń geodezyjnych 429
Z3.1. Funkcje najczęściej wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych 429
Z3.2. Przykładowe kalkulatory 429
Z3.3. Sprawdzanie dokładności kalkulatorów 443

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl