Promocje
Opus Magnum C++ 11. Programowanie w języku C++
Opus Magnum C++ 11. Programowanie w języku C++
149,00 zł 113,24 zł
egz
Produkt dnia
Byłbym zapomniał...
Byłbym zapomniał...
39,90 zł 31,12 zł
egz
Nie i Tak. Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską
Nie i Tak. Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską
39,90 zł 31,12 zł

Oleje i smary w technice smarowania maszyn i pojazdów samochodowych

Dostępność: brak towaru
Cena: 54,00 zł 54.00
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: Wydawnictwo RB
Kod produktu: 00_99794

Opis

autor: Podniało Alfred
rok wydania: 2012
ilość stron: 332
oprawa: miękka
format: 148 x 210mm
ISBN: 9788393369645
EAN: 9788393369645

O autorze:

Alfred Podniało jest ekspertem z dziedziny paliwowo-smarowniczej, autorem wielu opracowań, ekspertyz i opinii z zakresu techniki i gospodarki paliwami i smarami. Wygłaszał odczyty na krajowych i międzynarodowych sympozjach branżowych. Publikował artykuły w prasie technicznej, m.in. w czasopismach Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji; Nowoczesny Warsztat. Jest także autorem wielu publikacji zwartych z dziedziny paliwowo-smarowniczej, m.in. Gospodarka smarownicza w przemyśle chemicznym, Wyd. Chemia, Warszawa 1981; Oleje silnikowe, Wyd. Kopdruk, Opole 1995; Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji,
Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Oleje i smary w technice smarowania maszyn i pojazdów samochodowych Wyd. RB, Opole 2012, jest najnowszą publikacją autora, zawierającą aktualne informacje o nowoczesnych środkach smarowych, ich specyfice, właściwościach i możliwościach zastosowania w przemyśle i motoryzacji.


SPIS TREŚCI:

1. Tarcie
1.1. Tarcie, smarowanie, zużycie
1.2. Tarcie płynne – procesy smarowania

2. Rodzaje środków smarowych
2.1. Gazowe środki smarowe
2.2. Płynne środki smarowe
2.3. Plastyczne środki smarowe
2.4. Stałe środki smarowe
2.5. Oleje smarowe
2.6. Podstawowe parametry tribologiczne

3. Właściwości i metody badań środków smarowych
3.1. Gęstość
3.2. Lepkość
3.2.1. Lepkość dynamiczna
3.2.2. Lepkość kinematyczna
3.2.3. Lepkość porównawcza
3.2.4. Wskaźnik lepkości
3.3. Odczyn
3.3.1. Odczyn wyciągu wodnego
3.3.2. Liczba kwasowa
3.3.3. Liczba zasadowa
3.3.4. Wykładnik wodoru pH
3.4. Skłonność do pienienia
3.5. Skłonność do koksowania (liczba Conradsona)
3.6. Odporność na utlenianie
3.7. Temperatura zapłonu, palenia i samozapłonu
3.8. Pozostałość po spopieleniu
3.8.1. Popiół siarczanowy
3.9. Temperatura płynięcia
3.10. Właściwości smarne i przeciwzużyciowe
3.11. Właściwości przeciwkorozyjne i ochronne
3.12. Punkt anilinowy
3.13. Mechaniczna degradacja dodatków polimerowych
3.14. Zanieczyszczenia stałe
3.15. Deemulgatywność
3.16. Konsystencja smaru plastycznego
3.17.Temperatura kroplenia określana metoda Ubbelhode’a
3.18. Metody instrumentalne w analizie olejów i smarów i innych cieczy eksploatacyjnych
3.19. Polskie Normy

4. Produkcja olejów smarowych
4.1. Oleje bazowe i ich klasyfikacja
4.2. Ropa naftowa – źródło paliw i olejów smarowych
4.2.1. Właściwości ropy naftowej i jej skład chemiczny
4.2.2. Przeróbka ropy naftowej
4.2.3. Produkcja olejów bazowych mineralnych (G I i II) z ropy naftowej
4.2.3.1. Destylacja atmosferyczna
4.2.3.2. Destylacja próżniowa
4.2.3.3. Skład chemiczny (grupowy) olejów mineralnych
4.2.3.4. Bazowe oleje mineralne (Gr. I i II)
4.3. Produkcja syntetycznych olejów bazowych
4.3.1. Oleje syntetyczne węglowodorowe
4.3.2. Oleje estrowe
4.3.3. Estry kwasu fosforowego
4.3.4. Estry krzemianowe
4.3.5. Silikony
4.3.6. Poliglikole/polialkilenoglikole
4.3.7. Etery polifenylowe
4.3.8. Perfluoropolietery
4.3.9. Fluoro- i chloropochodne węglowodorów
4.3.10. Inne oleje bazowe

5. Dodatki uszlachetniające
5.1. Inhibitory utlenienia
5.2. Inhibitory korozji i rdzewienia
5.3. Detergenty i dyspergatory
5.4. Dodatki zwiększające smarność
5.4.1. Dodatki przeciwzużyciowe AW
5.4.2. Dodatki przeciwzatarciowe EP
5.4.3. Modyfikatory tarcia
5.5. Dodatki lepkościowe
5.6. Dodatki (depresatory) obniżające temperaturę płynięcia
5.7. Dodatki przeciwpienne
5.8. Deemulgatory
5.9. Pasywatory metali

6. Oleje wielofunkcyjne

7. Oleje samochodowe
7.1. Oleje silnikowe
7.1.1. Otrzymywanie olejów silnikowych
7.1.2. Systemy klasyfikacji olejów silnikowych
7.1.2.1. Klasyfikacja lepkościowa SAE
7.1.2.2. Klasyfikacja jakościowa API
7.1.2.3. Klasyfikacja jakościowa ACEA
7.1.3. Oleje silnikowe do samochodów ciężarowych i maszyn roboczych
7.1.3.1 Klasy jakości wg ACEA
7.1.4. Smarowanie silnika spalinowego
7.2. Przekładniowe oleje samochodowe
7.2.1. Klasyfikacja olejów przekładniowych samochodowych
7.2.2. Klasyfikacja jakościowa a API
7. 3. Płyny hydrauliczne do automatycznych przekładni samochodowych

8. Ciecze hydrauliczne
8.1. Wymagania jakościowe
8.2. Rodzaje cieczy hydraulicznych
8.3. Czystość cieczy hydraulicznych
8.4. Klasyfikacje, normy i specyfikacje olejów hydraulicznych
8.5. Podział olejów hydraulicznych ze względu na zastosowanie
8.6. Ciecze hydrauliczne w eksploatacji
8.7. Dobór cieczy hydraulicznej
8.8. Racjonalne terminy wymiany cieczy hydraulicznych
8.9. Zakłócenia w pracy układów hydraulicznych

9. Smary plastyczne
9.1. Oleje bazowe
9.2. Zagęszczacze i ich rodzaje
9.2.1. Mydła metaliczne
9.2.2. Zagęszczacze organiczne
9.2.3. Zagęszczacze nieorganiczne
9.2.4. Wpływ zagęszczacza na właściwości smarów plastycznych
9.3. Dodatki uszlachetniające
9.4. Właściwości smarów plastycznych
9.4.1. Lepkość strukturalna (pozorna)
9.4.2. Liczba penetracji
9.4.3. Stabilność termiczna
9.4.4. Odporność na utlenianie
9.4.5. Smarność i właściwości przeciwzużyciowe
9.4.6. Odporność na działanie wody / pary wodnej
9.4.7. Struktura smarów plastycznych
9.5. Rodzaje smarów plastycznych
9.5.1. Smary zagęszczane mydłami prostymi
9.5.2. Smary kompleksowe
9.5.3. Smary z zagęszczaczami mieszanymi
9.5.4. Smary z zagęszczaczami organicznymi
9.5.5. Smary zagęszczone zagęszczaczami nieorganicznymi
9.5.6. Smary z wypełniaczami w postaci smarów stałych
9.6. Klasyfikacja smarów plastycznych
9.6.1. Klasyfikacja wg konsystencji (NGLI)
9.6.2. Klasyfikacja wg ISO 6743-9
9.7. Smary syntetyczne
9.7.1. Smary plastyczne wytwarzane na bazie olejów syntetycznych PAO i VHVO
9.7.2. Smary wytwarzane na bazie dwuestrów kwasów karboksylowych
9.7.3. Smary wytwarzane na bazie poliestrów
9.7.4. Smary wytwarzane na bazie polialkalenoglikoli (PAG)
9.7.5. Smary wytwarzane na bazie silikonów
9.8. Dobór i zastosowanie smarów plastycznych
9.8.1. Podział smarów plastycznych wg temperatury pracy smarów

10. Smarowanie łożysk ślizgowych
10.1. Klasyfikacja łożysk ślizgowych
10.2. Tarcie w łożyskach ślizgowych
10.3. Środki smarowe i sposoby smarowania
10.4. Materiały na panwie łożysk
10.5. Łożyska wielopłaszczyznowe

11. Smarowanie łożysk tocznych
11.1. Tarcie w łożyskach tocznych
11.2. Zużycie łożysk tocznych
11. 3. Smarowanie łożysk tocznych
11.3.1. Smarowanie łożysk tocznych smarem plastycznym
11.3.2. Sposoby smarowania łożysk tocznych smarem plastycznym
11.3.3. Smarowanie łożysk tocznych olejem

12. Smarowanie przekładni zębatych
12.1. Klasyfikacja przekładni zębatych
12.2. Tarcie w przekładni zębatej
12.3. Warunki pracy przekładni zębatej
12.4. Rodzaje smarowania na powierzchniach zębów przekładni
12.4.1. Smarowanie graniczne
12.4.2. Smarowanie hydrodynamiczne
12.4.3. Smarowanie elastohydrodynamiczne (EHL)
12.5. Systemy smarowania
12.6. Rodzaje olejów przekładniowych i ich stosowanie
12.7. Klasyfikacje, specyfikacje, normy
12.7.1. Klasyfikacja ISO
12.7.2. Klasyfikacji DIN
12.7.3. Klasyfikacja AGMA
12.7.4. Wymagania jakościowe producentów przekładni

13. Smarowanie przekładni łańcuchowych

14. Smarowanie innych elementów maszyn i urządzeń
14.1. Smarowanie motoreduktorów
14.2. Smarowanie sprzęgieł zębatych
14.3. Smarowanie przegubów
14.4. Smarowanie lin stalowych
14.5. Smarowanie prowadnic ślizgowych

15. Smarowanie stacjonarnych silników gazowych
15. 1. Rodzaje olejów silnikowych do silników gazowych

16. Smarowanie silników elektrycznych

17. Smarowanie sprężarek powietrza o gazów
17.1.1. Smarowanie sprężarek tłokowych
17.1.2. Smarowanie sprężarek rotacyjnych
17.1.3. Sprężarki przepływowe
17.2. Rodzaje olejów sprężarkowych
17.2.1. Oleje do sprężarek powietrza i pomp próżniowych
17.2.2. Przyczyny wybuchów sprężarek powietrza
17.2.3. Oleje do sprężarek gazów
17.3. Klasyfikacje, specyfikacje, normy

18. Smarowanie sprężarek chłodniczych
18.1. Sprężarki chłodnicze
18.2. Oleje smarowe do sprężarek (urządzeń) chłodniczych
18.3. Klasyfikacje, normy, specyfikacje
18.4. Czynniki chłodnicze (ziębniki)
18.5. Układy smarowania sprężarek chłodniczych

19. Turbiny i ich smarowanie
19.1. Jakość olejów turbinowych
19.2. Klasyfikacje, specyfikacje, normy
19.3. Oleje turbinowe w eksploatacji

20. Środki smarne dla przemysłu spożywczego

21. Wpływ środków smarowych i cieczy eksploatacyjnych na środowisko naturalne
21.1. Biodegradowalność i toksyczność środków smarowych i cieczy eksploatacyjnych
21.2. Ocena ekologiczna wybranych środków smarowych i cieczy hydraulicznych


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl