Podstawy teorii sterowania

Dostępność: brak towaru
Cena: 49,00 zł 49.00
Cena w innych sklepach: 49,00 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 5
Producent: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
Kod produktu: 00_F4798

Opis

autor: Luft Mirosław, Łukasik Zbigniew
wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
rok wydania: 2018 (wyd. VI)
ilość stron: 560
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788373518445
EAN: 9788373518445

 

Podręcznik zawiera całość materiału z zakresu podstaw teorii sterowania, w szczególności dotyczącego podstaw automatyki, o odpowiednio wybranym i przystosowanym aparacie matematycznym. Pierwsza część poświęcona jest liniowym układom regulacji. Przedstawiono w niej opis układów liniowych, zagadnienia związane ze stabilnością, jakością regulacji oraz doborem nastaw regulatorów. Zakończono ją szerokim opisem symulacji analogowej i cyfrowej układów dynamicznych. W dalszej części zawarto opis nieliniowych układów regulacji wraz z podaniem metod ich analizy oraz badania stabilności metodami Lagunowa. Podręcznik zawierz ponadto omówienie liniowych układów impulsowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów bezpośredniego sterowania cyfrowego. W zakończeniu podano przykłady realizacji wybranych układów sterowania.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

1. Klasyfikacja układów regulacji automatycznej
1.1. Wstęp
1.2. Pojęcia podstawowe
1.3. Układy automatyki
1.4. Klasyfikacja układów regulacji

2. Liniowe układy regulacji
2.1. Założenia dotyczące liniowości
2.2. Linearyzacja układów nieliniowych
2.2.1. Linearyzacja statyczna
2.2.2. Linearyzacja równań różniczkowych opisujących układy nieliniowe
2.3. Opis matematyczny układów liniowych, transmitancja operatorowa
2.4. Wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu liniowego
2.4.1. Charakterystyka statyczna
2.4.2. Charakterystyka impulsowa
2.4.3. Charakterystyka skokowa
2.4.4. Odpowiedź układu liniowego na dowolne wymuszenie
2.4.5. Transmitancja widmowa
2.4.6. Charakterystyki częstotliwościowe
2.4.7. Związek charakterystyk czasowych z transmitancja widmową
2.5. Podstawowe człony liniowych układów regulacji
2.5.1. Człon proporcjonalny
2.5.2. Człon inercyjny pierwszego rzędu
2.5.3. Człon całkujący idealny
2.5.4. Człon całkujący z inercją
2.5.5. Człon różniczkujący idealny
2.5.6. Człon różniczkujący rzeczywisty
2.5.7. Człony oscylacyjny
2.5.8. Człony inercyjne: drugiego i n-tego rzędu
2.5.9. Człon opóźniający
2.6. Pytania kontrolne

3. Zasady tworzenia i przekształcania schematów blokowych, wyznaczanie transmitancji zastępczej
3.1. Rodzaje węzłów występujących w układach blokowych oraz zasady ich przesuwania
3.2. Połączenie łańcuchowe
3.3. Połączenie równoległe
3.4. Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym
3.5. Pytania kontrolne

4. Obiekty regulacji
4.1. Rodzaje obiektów regulacji
4.2. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów regulacji
4.3. Przykłady statycznych i astatycznych obiektów regulacji
4.4. Pytania kontrolne

5. Stabilność liniowych układów regulacji
5.1. Układ otwarty i zamknięty
5.2. Równanie charakterystyczne
5.3. Warunki konieczne i wystarczające stabilności
5.4. Kryteria stabilności
5.4.1. Kryterium Hurwitza
5.4.2. Kryterium Nyquista
5.4.3. Logarytmiczne kryterium stabilności
5.5. Pytania kontrolne

6. Jakość procesów regulacji
6.1. Dokładność statyczna
6.2. Metody zwiększania dokładności statycznej
6.3. Kryteria jakości regulacji
6.3.1. Ocena dokładności dynamicznej układu w dziedzinie czasu
6.3.2. Ocena dokładności dynamicznej układu w dziedzinie częstotliwości
6.3.3. Całkowe kryteria jakości
6.4. Pytania kontrolne

7. Regulatory
7.1. Klasyfikacja regulatorów
7.2. Własności dynamiczne regulatorów
7.3. Zasady budowy regulatorów
7.4. Dobór nastaw regulatorów
7.4.1. Zasady Zieglera-Nicholsa
7.4.2. Metody doboru nastaw optymalnych
7.5. Pytania kontrolne

8. Korekcja układów regulacji
8.1. Rodzaje korekcji
8.2. Korekcja szeregowa
8.3. Korekcja równoległa
8.4. Korekcja ze sprzężeniem zwrotnym
8.5. Pytania kontrolne

9. Opis układów liniowych w przestrzeni stanów
9.1. Pojęcia podstawowe
9.2. Równanie stanu i wyjścia układu
9.3. Związek transmitancji operatorowej układu z jego opisem w przestrzeni stanów
9.3.1. Wyznaczanie transmitancji macierzowej
9.3.2. Sterowalność i obserwowalność układów liniowych
9.3.3. Wybór zmiennych stanu dla układu o znanej transmitancji operatorowej
9.3.4. Macierz charakterystyczna układu
9.4. Pytania kontrolne

10. Symulacja układów dynamicznych
10.1. Zasady symulacji analogowej
10.1.1. Wzmacniacz operacyjny
10.1.2. Modelowanie strukturalne układów dynamicznych na wzmacniaczach operacyjnych
10.2. Zasady modelowania układów dynamicznych na maszynie analogowej
10.3. Zasady symulacji cyfrowej układów dynamicznych
10.3.1. Numeryczne całkowanie równań różniczkowych
10.3.2. Metody Eulera i Adamsa
10.3.3. Metoda Runge-Kutta
10.3.4. Numeryczne rozwiązywanie układów równań różniczkowych
10.4. Pytania kontrolne

11. Nieliniowe układy regulacji
11.1. Nieliniowe człony statyczne i dynamiczne
11.2. Układy zastępcze członów nieliniowych

12. Przekształcanie schematów blokowych układów nieliniowych
12.1. Połączenie łańcuchowe
12.2. Połączenie równoległe
12.3. Połączenie ze sprzężeniem zwrotnym
12.4. Przenoszenie węzłów w schematach blokowych
12.5. Pytania kontrolne

13. Metody analizy układów nieliniowych
13.1. Metoda operatorowa kolejnych przybliżeń
13.2. Metoda funkcji opisującej
13.2.1. Wyznaczanie funkcji opisującej
13.2.2. Analiza własności dynamicznych układów nieliniowych przy pomocy funkcji opisującej
13.3. Metoda przestrzeni stanów
13.3.1. Portret fazowy
13.3.2. Wyznaczanie trajektorii fazowych
13.3.3. Typy punktów osobliwych
13.4. Pytania kontrolne

14. Stabilność nieliniowych układów regulacji
14.1. Definicje stabilności dla układów nieliniowych
14.2. Badanie stabilności układów nieliniowych
14.2.1. Pierwsza metoda Lapunowa
14.2.2. Druga metoda Lapunowa
14.3. Pytania kontrolne

15. Liniowe układy impulsowe

16. Sygnały dyskretne
16.1. Matematyczny opis impulsatora
16.2. Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona
16.3. Rekonstrukcja sygnału ciągłego na podstawie jego danych próbkowanych

17. Funkcje dyskretne i równania różnicowe
17.1. Różnice i sumy funkcji dyskretnych
17.2. Liniowe równania różnicowe
17.3. Przekształcenie Z jego własności
17.3.1. Przekształcenie Z - definicja
17.3.2. Własności przekształcenia Z i podstawowe transformaty
17.4. Pytania kontrolne

18. Rozwiązywanie liniowych równań różnicowych o stałych współczynnikach
18.1. Rozwiązywanie rekurencyjne równań różnicowych
18.2. Rozwiązywanie liniowych równań różnicowych przy pomocy przekształcenia Ζ
18.3. Wyznaczanie oryginału transformaty Z
18.3.1. Metoda rozwinięcia transformaty Z w szereg potęgowy względem z-1
18.3.2. Metoda rozkładu transformaty Z na ułamki proste
18.4. Pytania kontrolne

19. Transmitancja dyskretna i dyskretne charakterystyki czasowe
19.1. Transmitancja dyskretna
19.2. Dyskretne charakterystyki czasowe
19.3. Wyznaczanie transmitancji dyskretnej na podstawie danej transmitancji operatorowej części ciągłej układu dyskretnego

20. Wyznaczanie zastępczej transmitancji dyskretnej oraz uchybu regulacji
20.1. Dyskretna transmitancja zastępcza układu otwartego i zamkniętego
20.2. Przebieg uchybu regulacji w impulsowych układach statycznych i astatycznych

21. Dyskretna transmitancja widmowa i dyskretne charakterystyki częstotliwościowe
21.1. Dyskretna transmitancja widmowa
21.2. Dyskretne charakterystyki częstotliwościowe

22. Stabilność liniowych układów impulsowych
22.1. Warunek konieczny i dostateczny stabilności
22.2. Kryteria stabilności
22.2.1. Kryterium Hurwitza
22.2.2. Kryterium Nyquista
22.3. Pytania kontrolne

23. Sterowanie cyfrowe
23.1. Struktury układów sterowania cyfrowego
23.2. Podstawowe algorytmy bezpośredniego sterowania cyfrowego
23.2.1. Algorytmy pozycyjne
23.2.2. Algorytmy prędkościowe
23.3. Jednoobwodowe układy bezpośredniego sterowania cyfrowego
23.4. Pytania kontrolne

24. Wybrane przykłady automatyzacji i sterowania
24.1. Układ regulacji położenia
24.2. Regulacja kursu statku
24.3. Automatyzacja układów napędowych prądu przemiennego
24.4. Układy regulacji kolumny destylacyjnej Dodatek

D-1. Przekształcenie Laplace‘a
D-1.1. Definicje przekształcenia Laplace‘a
D-1.2. Własności przekształcenia Laplace‘a
D-1.3. Wyznaczanie oryginału f(t) z danej transformaty Laplace‘a F(s)
D-2. Podstawy rachunku macierzowego

Literatura
Streszczenie
Summary

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl