Promocje
Produkt dnia
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 7
99,00 zł 75,24 zł
egz
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III
79,00 zł 60,04 zł
egz

Termodynamika. Wykłady i zadania z rozwiązaniami

Dostępność: brak towaru
Cena: 43,00 zł 43.00
Cena w innych sklepach: 43,00 zł
ilość egz
do schowka
Ocena: 0
Producent: Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej
Kod produktu: 00_B2172

Opis

autor: Górzyński Jan
rok wydania: 2014
ilość stron: 384
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788378140801
EAN: 9788378140801

Zgodnie z intencją Autora, podręcznik nie powinien być zbiorem informacji lecz „narzędziem” do rozumienia i wykonywania zadać inżynierskich, które ułatwia praktyczne rozwiązywanie problemów obliczeniowych w procesie projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji wykorzystujących nośniki energii. Dlatego treści wykładowe (zgodne z pełnym programem termodynamiki dla kierunku Inżynieria Środowiska) ograniczone są do niezbędnego minimum, a ich pogłębienie jest możliwe poprzez wykonywanie zadań. Wybrane przykłady zadań są przedstawione z pełnymi wyjaśnieniami szczegółów, niezbędnych do zrozumienia wszystkich obliczeń. Tekst został uzupełniony zadaniami o różnym stopniu złożoności, dostosowanymi do potrzeb studiujących.
 
W podręczniku omówiono: podstawowe określenia w termodynamice, zasadę zachowania energii, trzy zasady termodynamiki, właściwości gazów i ich przemiany termodynamiczne, właściwości pary wodnej i jej przemiany, przepływ ściśliwego czynnika termodynamicznego, cechy powietrza wilgotnego, proces spalania, obiegi silników i siłowni cieplnych, obiegi chłodnicze i pomp cieplnych oraz przepływ ciepła.

 
SPIS TREŚCI:
         
Przedmowa 10

1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 11

2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE 13
2.1. Układ termodynamiczny 13
2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary 14
2.3. Stan układu termodynamicznego 15
2.4. Energia układu, energia wewnętrzna, entalpia 17
2.5. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii 20
2.6. Temperatura i entropia 22
2.6.1. Temperatura 22
2.6.2. Entropia 23
Przykłady zadań z rozwiązaniami 25
Zadania do rozwiązania 28

3. ZASADA ZACHOWANIA ENERGII I PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI 29
3.1. Zasada zachowania energii 29
3.2. Bilans energii układu 29
3.3. Bilans energii układu zamkniętego 30
3.4. Bilans energii układu otwartego 32
3.5. Praca bezwzględna układu 35
3.6. Praca techniczna układu 36
3.7. Ciepło doprowadzone do układu 38
3.8. Praca użyteczna 41
Przykłady zadań z rozwiązaniami 41
Zadania do rozwiązania 48

4. WŁAŚCIWOŚCI GAZÓW I ICH PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE 49
4.1. Gaz doskonały i półdoskonały 49
4.2. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych 50
4.3. Energia wewnętrzna i entalpia gazu doskonałego 51
4.4. Entropia gazu doskonałego, ciał stałych i cieczy 53
4.4.1. Ciała stałe i ciecze 53
4.4.2. Gazy doskonałe 54
4.5. Mieszanina (roztwór) gazów doskonałych 55
4.5.1. Podstawowe określenia 55
4.5.2. Określanie wielkości charakterystycznych dla mieszaniny gazów 57
4.6. Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych 59
4.6.1. Wiadomości ogólne 59
4.6.2. Przemiana izotermiczna 59
4.6.3. Przemiana izochoryczna 61
4.6.4. Przemiana izobaryczna 62
4.6.5. Przemiana izentropowa (adiabata odwracalna) 63
4.6.6. Przemiana politropowa 65
4.7. Przemiany nieodwracalne 67
4.7.1. Dławienie 67
4.7.2. Adiabata nieodwracalna 69
4.7.3. Mieszanie gazów 71
Przykłady zadań z rozwiązaniami 72
Zadania do rozwiązania 85

5. DRUGA I TRZECIA ZASADA TERMODYNAMIKI 87
5.1. Nieodwracalność procesów rzeczywistych 87
5.2. Druga zasada termodynamiki  88
5.3. Statystyczna interpretacja entropii układu 89
5.4. Trzecia zasada termodynamiki 91

6. OBIEGI TERMODYNAMICZNE 92
6.1. Obiegi silników cieplnych i urządzeń chłodniczych 92
6.2. Konsekwencje zastosowania drugiej zasady termodynamiki do obiegów 95
6.2.1. Sprawdzenie możliwości przekazania energii na zasadzie przepływu ciepła ze źródła o temperaturze niższej do źródła o temperaturze wyższej 97
6.2.2. Analiza możliwości budowy silnika cieplnego działającego z jednym źródłem energii wewnętrznej 97
6.2.3. Obieg silnikowy Carnota 98
6.2.4. Analiza działania układu zawierającego dwa zasobniki energii wewnętrznej i silnik 100
6.3. Sprawność i entropia nieodwracalnego obiegu silnika cieplnego 101
6.4. Egzergia 103
Przykłady zadań z rozwiązaniami 105
Zadania do rozwiązania 116

7. PARA WODNA I GAZY RZECZYWISTE 118
7.1. Gazy rzeczywiste 118
7.1.1. Cechy gazów rzeczywistych 118
7.1.2. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych 120
7.1.3. Zasada stanów odpowiednich 122
7.1.4. Równanie Clapeyrona-Clausiusa dla przemian fazowych 124
7.2. Para wodna nasycona i przegrzana 125
7.2.1. Wprowadzenie 125
7.2.2. Właściwości pary wodnej 126
7.2.3. Wykres p–v dla pary wodnej 129
7.2.4. Energia wewnętrzna, entalpia i entropia pary wodnej 131
7.2.5. Wykres T–s dla pary wodnej 133
7.2.6. Wykres h–s dla pary wodnej 134
7.3. Czynniki chłodnicze 135
7.3.1. Właściwości czynników chłodniczych 135
7.3.2. Wykres lg p–h dla czynników chłodniczych 136
7.4. Przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej 137
7.4.1. Wprowadzenie 137
7.4.2. Przemiana izochoryczna 138
7.4.3. Przemiana izobaryczna 138
7.4.4. Przemiana izentropowa 139
7.4.5. Przemiana adiabatyczna nieodwracalna 140
7.4.6. Dławienie izentalpowe 141
Przykłady zadań z rozwiązaniami 143
Zadania do rozwiązania 151

8. POWIETRZE WILGOTNE 153
8.1. Podstawowe określenia 153
8.2. Termiczne równanie stanu powietrza wilgotnego 155
8.3. Entalpia i energia wewnętrzna powietrza wilgotnego 157
8.4. Wykres h–X dla powietrza wilgotnego 158
8.5. Przemiany powietrza wilgotnego 161
8.5.1. Osuszanie powietrza 161
8.5.2. Mieszanie strumieni powietrza wilgotnego 162
8.5.3. Mieszanie powietrza wilgotnego z wodą ciekłą i parą wodną 164
8.6. Psychrometr Augusta 166
8.7. Proces suszenia 166
Przykłady zadań z rozwiązaniami 168
Zadania do rozwiązania 184

9. SPALANIE PALIW 188
9.1. Paliwa i ich spalanie 188
9.1.1. Charakterystyka paliw 188
9.1.2. Reakcje spalania 189
9.1.3. Ciepło spalania i wartość opałowa 191
9.2. Zależności stechiometryczne przy spalaniu paliw 192
9.2.1. Paliwa stałe i ciekłe 193
9.2.2. Paliwa gazowe 194
9.2.3. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania 195
9.2.4. Obliczanie ilości i składu spalin 197
9.3. Określanie współczynnika nadmiaru powietrza w spalinach 199
9.4. Temperatura spalania 201
Przykłady zadań z rozwiązaniami 202
Zadania do rozwiązania 212

10. PROCESY SPRĘŻANIA I OBIEGI SPRĘŻAREK 214
10.1. Urządzenia do sprężania gazów i ich poddział 214
10.2. Termodynamika procesów sprężania 219
Przykłady zadań z rozwiązaniami 225
Zadania do rozwiązania 229

11. OBIEGI SILNIKÓW I SIŁOWNI CIEPLNYCH 230
11.1. Silniki cieplne spalinowe 230
11.1.1. Zasada działania 230
11.1.2. Obiegi porównawcze silników spalinowych 232
11.2. Obiegi porównawcze silników turbinowych 236
11.2.1. Obieg Braytona 236
11.2.2. Obieg Clausiusa-Rankine’a siłowni parowej 239
Przykłady zadań z rozwiązaniami 243
Zadania do rozwiązania 252

12. OBIEGI CHŁODZIAREK I POMP CIEPLNYCH 254
12.1. Obiegi porównawcze urządzeń chłodniczych i pomp cieplnych 254
12.2. Obieg chłodniczy Joule’a 254
12.3. Obieg chłodniczy Lindego 256
12.4. Pompy ciepła (cieplne) 260
Przykłady zadań z rozwiązaniami 262
Zadania do rozwiązania 267

13. ZASADY PRZEPŁYWU CIEPŁA 268
13.1. Wstęp 268
13.2. Przewodzenie ciepła 269
13.2.1. Prawo Fouriera 269
13.2.2. Równanie przewodnictwa cieplnego 272
13.2.3. Przegroda płaska jednowarstwowa 273
13.2.4. Przegroda płaska wielowarstwowa 275
13.2.5. Przegroda walcowa 277
13.2.6. Przegroda kulista 279
13.3. Konwekcja 281
13.3.1. Istota konwekcji 281
13.3.2. Współczynnik przejmowania ciepła 283
13.3.3. Zastosowanie teorii podobieństwa 285
13.3.4. Analiza wymiarowa 286
13.3.5. Konwekcja wymuszona burzliwa 288
13.3.6. Konwekcja swobodna 289
13.3.7. Przejmowanie ciepła przy wrzeniu i kondensacji 291
13.4. Promieniowanie cieplne 294
13.4.1. Istota promieniowania cieplnego 294
13.4.2. Podstawowe definicje i prawa promieniowania cieplnego 296
13.4.3. Strumień energii wymienianej między powierzchniami równoległymi 301
13.4.4. Strumień energii wymienianej między powierzchnią niewklęsłą a powierzchnią otaczającą 302
13.4.5. Przepływ ciepła przez konwekcję i promieniowanie 304
13.4.6. Wpływ ekranu na strumień wymienianej energii 305
13.4.7. Promieniowanie cieplne gazów 306
Przykłady zadań z rozwiązaniami 310
Zadania do rozwiązania 322

14. PRZENIKANIE CIEPŁA I WYMIENNIKI 324
14.1. Przenikanie ciepła 324
14.1.1. Przegroda płaska 324
14.1.2. Przegroda walcowa 326
14.1.3. Przegroda kulista 328
14.2. Szczególne przypadki przepływu ciepła 329
14.2.1. Przenikanie ciepła z uwzględnieniem wpływu oporu zanieczyszczenia powierzchni 329
14.2.2. Przepływ ciepła przez zamkniętą warstwę płynu 330
14.2.3. Zwiększanie intensywności przenikania ciepła 332
14.3. Przeponowe konwekcyjne wymienniki ciepła 334
14.3.1. Rodzaje wymienników ciepła 334
14.3.2. Bilans cieplny wymiennika 336
14.3.3. Rozkład temperatury czynników w wymienniku 337
Przykłady zadań z rozwiązaniami 342
Zadania do rozwiązania 353

Bibliografia 355
Dodatki 357

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl